Dylatacja ścian w domu i w mieszkaniu —czym jest i jak ją stosować?

20
Paź

 

Dylatacja ścian to specjalna szczelina stosowna w elementach konstrukcji budynku, której podstawowym zadaniem jest takie rozkładnie obciążeń konstrukcji, aby nie dopuścić do powodowania defektów. Ma także istotny wpływ na ogólne wykończenie mieszkania ze stanu deweloperskiego - bezpieczeństwo jego użytkowania  oraz całościową funkcjonalność i estetykę.

Czym jest dylatacja ścian?

Dylatacja ścian, czyli szczeliny dylatacyjne, to rozwiązanie konstrukcyjne, którego podstawowym zadaniem jest oddzielenie poszczególnych elementów budynku. Wykonywana jest przy długich poziomych i pionowych fragmentów, jakimi są ściany i podłogi. Dzięki temu elementy te rozkładają obciążenia, czyli mogą pracować i osiadać tak, aby nie dopuścić do różnego rodzaju pęknięć, odkształceń i przeciążeń konstrukcji. Dylatacja ścian pozwala samodzielnie przenosić ich spodziewane obciążenia i przemieszczenia, które mogą pojawić się wskutek działania różnej temperatury czy wilgotności, dzięki czemu w murach budynku nie pojawią się nieestetyczne pęknięcia i rysy. Takie szczeliny dylatacyjne zapobiegają także pełzaniu ścian, czyli powstawaniu odkształceń materiału czy elementów konstrukcji związanych z ich stałym naprężeniem wynikającym z obciążeń, które są większe niż granica sprężystości muru.

Czy szczeliny dylatacyjne są potrzebne?

Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane zarówno w pionie, jak i w poziomie, ponieważ różne elementy budynku mogą pracować pod wpływem nadmiernego nasłonecznienia, temperatury czy wilgotności. Odległości pomiędzy tymi szczelinami w ścianach są wyszczególnione i dokładnie określone w normie PN-EN 1996-2. Według niej w murze z silikatów lub elementów z betonu komórkowego dylatacja ścian powinna wynosić:

  • ściany jedno i dwuwarstwowe ze spoinami pionowymi wypełnionymi zaprawą — 25 m;
  • ściany jedno i dwuwarstwowe ze spoinami pionowymi niewypełnionymi zaprawą — 20 m;
  • warstwa konstrukcyjna ściany szczelinowej — 30 m;
  • warstwa elewacyjna — 8 m;

Równie dobrze można wynająć fachową firmę, która pomoże profesjonalnie odebrać nieruchomość, sprawdzi jej stan techniczny oraz odpowie za wykończenie mieszkania ze stanu deweloperskiego.

Dylatacja ścian, a wykończenie mieszkania ze stanu deweloperskiego

Szczeliny dylatacyjne, dzielące ścianę na mniejsze fragmenty, nie mogą być większe niż 20 mm. Jednak powinny przechodzić przez całą jej grubość tak, aby fragmenty ścian mogły przemieszczać się równolegle do muru. Nie powinny jednak wychylać się poza lico ścian. Dylatacja ścian nie może być ocieplona i otynkowana w krótkim czasie po ukończeniu budynku, bo to grozi pojawieniem się nieestetycznych rys na ścianach. Takie szczeliny dylatacyjne nie mogą pozostać puste, a do ich połączenia stosuje się specjalne łączniki lub listwy dylatacyjne. Z kolei do wypełnienia szczelin stosuje się materiały trwale odkształcalne, najczęściej masy poliuretanowe, akrylowe i MS polimer lub wełnę mineralną. Jeśli wypełnienie dylatacji będzie wykonane prawidłowo, po ich otynkowaniu i pomalowaniu nie powinny być one widoczne.